دومین همایش سراسری جامعه سالم               

پروردگار را سپاسگزاريم كه درهاي علم و دانش را بر ما گشوده تا به ربوبيت او آشنا گشته و در توحيد و يگانه پرستي ، راه اخلاص گرفته و از كج روي و ترديد بر كنار مانيم . درود بر فرستاده او كه همگان را با روز پاداش آشنا نمود و هم بر خاندان و يارانش و هر آن مومني كه هدف او را با صدق و راستي دنبال مي نمايد و عالي ترين سپاس تقديم شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي كه با رشادت ايشان ياد حق ارجمند و نداي ولايت منتشر و توحيد كلمه برقرار گشت .

با عنايت پروردگار سبحان در دي ماه 1387 اولين همايش سراسري جامعه سالم توسط دانشكده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي لرستان برگزار گرديد . حال پس از گذشت 5 سال بر آنيم تا با استعانت از خداوند بزرگ دومين همايش سراسري جامعه سالم را برگزار كنيم . لذا از كليه محققين و انديشمندان علاقمند به حوزه سلامت از سراسر ميهن عزيزمان دعوت بعمل مي آوريم تا با هم انديشي و ارائه مطالب علمي و پژوهشي ، محفلي براي توليد ايده هاي كارآمد در راستاي ارتقاي سلامت جامعه فراهم آورند تا در حد بضاعت و بر اساس رسالت دانشكده بهداشت و تغذيه سهمي در اين مسير تعالي برداريم .

1. پيشگيري و مراقبت از بيماريها در جامعه سالم

2. بهداشت محيط و حرفه اي و جامعه سالم

3. آموزش سلامت و جامعه سالم

4. بهداشت خانواده و جامعه سالم

5. تغذيه و بهداشت مواد غذايي و جامعه سالم

6. اپيدميولوژي اجتماعي و سلامت جامعه

7. دين و جامعه سالم

آدرس : لرستان - خرم آباد - گلدشت شرقی - جنب بیمارستان تامین اجتماعی - دانشکده بهداشت و تغذیه خرم آباد

تلفن : 4-4209971-0661

فکس :4209040-0661

کد پستی : 89741-68197

برگزار کنندگان
حامیان